Over ons

Certificaten

Deskundigheid en kwaliteit vinden wij belangrijk. Bij het uitvoeren van installatiewerkzaamheden houden wij ons aan de kwaliteitseisen die gelden. Als organisatie zorgen wij er ook voor dat wij de juiste certificaten in huis hebben. Zo zijn al onze medewerkers VCA-gecertificeerd.
 

BRL 6000

De BRL 6000 is een kwaliteitscertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van (technische) installaties zoals elektronische-, gas technische- en leidingwater-installaties. Het certificaat biedt bedrijven, opdrachtgevers, afnemers en overheden de zekerheid dat de geleverde kwaliteit voldoet aan vaststelde eisen. (Deze eisen zijn in een beoordelingsrichtlijn geformuleerde en door onafhankelijke derden gecontroleerd).


VCA- certificaat

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. VCA helpt om veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA-certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet en dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.


Sterkin Erkend

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Met een Sterkin erkenning blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in ons vakgebied. Dit gebeurt onder andere door vakbladen en de installateursbijeenkomsten over actuele onderwerpen die Sterkin regionaal organiseert.


BRL 100 & 200 (F-Gassen)

De BRL 100 is de door Rijkswaterstaat uitgegeven beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor ondernemingen die koeltechnische werkzaamheden (aan bijvoorbeeld airco’s) verrichten voor derden. Iedere monteur die werkt met koelinstallaties waarbij f-gassen (gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen) vrij kunnen komen moeten in het bezit zijn van het diploma F-gassen. Met het behalen van dit diploma voldoen onze monteurs aan de wettelijke verplichte BRL 200.


STEK

Als onderneming met een STEK-certificaat lopen wij voorop in de koeltechniek. Met dit certificaat tonen wij aan dat we op een hoger niveau werken dan bedrijven die alleen aan de wettelijke minima voldoen (BRL 100). Als STEK-gecertificeerde onderneming staan wij voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. STEK ondersteunt aangesloten ondernemingen met onder andere workshops, actuele informatie en instructievideo’s. Zo houden wij onze vakkennis actueel. Uiteraard vinden ook jaarlijkse audits plaats om de kwaliteit te borgen.


Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en hebben regelmatig leerlingen in dienst. De scholen waar wij mee samenwerken zijn: Deltion College, ROC van Twente, RTC, Alfa College en Vechtdal College. Wij vinden het belangrijk om de jeugd enthousiast te maken voor installatietechniek. Investeren in de ontwikkeling van nieuwe monteurs vinden wij erg belangrijk.